Παραστάσεις

Η θεατρική ομάδα “Εμείς” συστάθηκε το 2009 για τη δημιουργία της παράστασης “Για κανέναν πάνω δεν είναι εύκολα κάτω”. Το 2013 διευρύνθηκε καταλήγοντας σε μία παρέα ανθρώπων, η οποία και αποτελεί τον βασικό της πυρήνα έως και σήμερα. Με αυτή τη σύνθεση, η ομάδα πραγματοποίησε τις παραστάσεις “Interview” και “Το παιχνίδι των Κράουζερ”. Όλα τα μέλη της ομάδας λειτουργούν ισότιμα, παίρνουν από κοινού τις αποφάσεις, συγγράφουν συλλογικά τα έργα και συνδράμουν σε κάθε ανάγκη της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο φιλοσοφία της ομάδας και η επιτυχία της, τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, αποτέλεσαν την έμπνευση για την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε άλλες μορφές τέχνης, αποκτώντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο.

About Us

Από το 2009 δραστηριοποιούμαστε στο χώρο του πολιτισμού, προασπίζοντας τις έννοιες της αλληλεγγύης, της συνεργατικότητας και της προσβασιμότητας στην τέχνη...

Read More...

Newsletter